ROVNICE
A NEROVNICE

Test na kvadratické rovnice a nerovnice

Zadání testu

Zde připravený test má ověřit, jak úspěšně jste si vedli při studování předchozích kapitol věnovaných kvadratickým rovnicím a nerovnicím.

Test je časově omezený a je bodován. Za každou správnou odpověď získáte dva body, za špatnou odpověď jeden bod ztratíte. U každé otázky může být více správných odpovědí, minimálně však jedna.

Odpovídejte kliknutím na symbol za nabídkou odpovědi, která je podle vás správná. Zobrazí se vám okamžitě vyhodnocení vaší odpovědi s případným komentářem. Test můžete předčasně ukončit i před uplynutím časového limitu kliknutím na tlačítko "ukončit" na konci tabulky.

Po ukončení testu si můžete znovu prohlédnout vámi vybrané odpovědi, ale správnost dalších možností se nezobrazí. Vaše aktuální skóre můžete sledovat v prvním řádku tabulky, kde také najdete časový odpočet.

Hodně štěstí.

..:ZAČÍT TEST:.. nahoru

Test

1. Určete kořeny kvadratické rovnice 4x2 + 4 = −8x .
a) x1 = 1 a x2 = −1 Špatně!
Nejlépe se na tuto otázku odpovídá dosazením do zadání.
b) x1 = x2 = 1 Špatně!
Nejlépe se na tuto otázku odpovídá dosazením do zadanání.
c) x1 = x2 = −1 Správně!
Nejlépe se na tuto otázku odpovídá dosazením do zadání.

2. Určete množinu všech kořenů K pro rovnici řešenou v :

a) Špatně!
Asi jste špatně určili podmínky platnosti výrazu na levé straně rce.
b) Správně!
Určili jste správně podmínky x ≠ −1.
c) Špatně!
Asi jste špatně určili podmínky platnosti výrazu na levé straně rce.
3. Určete znaménko diskriminantu D pro rovnici −3k2 −4k − 2 = −3 řešenou v .
a) D > 0 Správně!
Správně jste rovnici před počítáním diskriminantu upravili.
b) D = 0 Špatně!
Zkuste to znovu. Znáte dobře vzoreček?
c) D < 0 Špatně!
Zkuste to znovu. Upravili jste před tím rci do základního tvaru?
4. Rozložte kvadratický trojčlen −2x2 −4x + 6 na součin pomocí Vietových vzorců.
a) −2(x + 3)(x − 1) Správně!
Jednoduše to ověříme roznásobením výrazu v této možnosti.
b) 2(x − 3)(x − 1) Špatně!
Po roznásobení tohoto výrazu nedostanete stejný výraz jako v zadání.
c) −2(x + 3)(x + 1) Špatně!
Po roznásobení tohoto výrazu nedostanete stejný výraz jako v zadání.
5. Určete množinu všech kořenů K pro kvadratickou nerovnici y2 + 2 > 0 řešenou v .
a) Špatně!
Zkuste dosadit y = −2 a uvidíte, že pro ni nerovnost platí.
b) Správně!
Výraz na levé straně je vždy kladný.
c) Špatně!
Zkuste dosadit třeba y = 0 a uvidíte, že pro ni nerovnost platí.
6. Určete podmínky platnosti výrazu .
a) Špatně!
Copak je tento výraz definován například pro a = 4?
b) Správně!
Zvládli jste vyřešit nerci a2 − 9 ≥ 0.
c) Špatně!
Copak výraz v zadání není definován pro a = 0?
7. Ke které rovnici patří kořeny x1 = −1 a x2 = 2?
a) −3x2 + 3x + 6 = 0 Správně!
Úspěšně jste dosadili.
b) x2 = x + 2 Správně!
Úspěšně jste dosadili.
c) 2x2 − 3x − 8 = 6 + 4x - 5x2 Správně!
Úspěšně jste dosadili.
..:UKONČIT:..
nahoru