ROVNICE
A NEROVNICE

On-line test na lineární rovnice a nerovnice

Zadání testu

Zde připravený test má ověřit, jak úspěšně jste si vedli při studování předchozích kapitol věnovaných lineárním rovnicím a nerovnicím.

Test je časově omezený a je bodován. Za každou správnou odpověď získáte dva body, za špatnou odpověď jeden bod ztratíte. U každé otázky může být více správných odpovědí, minimálně však jedna.

Odpovídejte kliknutím na symbol za nabídkou odpovědi, která je podle vás správná. Zobrazí se vám okamžitě vyhodnocení vaší odpovědi s případným komentářem. Test můžete předčasně ukončit i před uplynutím časového limitu kliknutím na tlačítko "ukončit" na konci tabulky.

Po ukončení testu si můžete znovu prohlédnout vámi vybrané odpovědi, ale správnost dalších možností se nezobrazí. Vaše aktuální skóre můžete sledovat v prvním řádku tabulky, kde také najdete časový odpočet.

Hodně štěstí.

..:ZAČÍT TEST:.. nahoru

Test

1. Určete ekvivalentní rovnice k rovnici x + 3 = 2 − x.
a) x − 3 = 2 + x Špatně!
Změnila se jen polovina znamének u výrazů na levé a pravé straně rce.
b) x − 3 = −2 + x Správně!
Obě strany rce jsme vynásobili −1.
c) 2x = 5 Správně!
K oběma stranám rce jsme přičetli 3 + x.
2. Určete definiční obor D a množinu všech kořenů K pro rovnici řešenou v : 4x = − 2.
a) Špatně!
Proč z definičního oboru vyčleňovat nulu?
b) Špatně!
0,5 nepatří do definičního oboru.
c) Správně!
0,5 sice řeší rci, ale nepatří do D.
3. Určete množinu všech kořenů K pro nerovnici −15x ≥ − 5 řešenou v .
a) Špatně!
Co třeba otočit znaménko nerovnosti?
b) Správně!
Otočit znaménko nerovnosti a polouzavřený interval.
c) Špatně!
Proč je K otevřený interval?
4. Které s následujících rovnic nemají v řešení?
a) 3(t − 3) = 7t − 4(t + 2) Správně!
Rce se dá upravit na tvar −9 = −8.
b) 7u + 5 = (2u + 8) − (3u - 5) Špatně!
Rce se dá upravit na tvar 0 = 0.
c) 8 = 4(l + 2) Špatně
Rce má kořen l = 0.
5. Které s následujících rovnic mají v nekonečně mnoho řešení?
a) a − 35 = 35 + a Špatně!
Rce má jen jeden kořen a = −35.
b) b + 3b = −2b + 7b − 3b Správně!
Rce se dá upravit na tvar 0 = 0.
c) 6(c−3) = 2(c+4) − (−10−4c) Špatně
Rce nemá žádný kořen.
6. Určete množinu všech kořenů K pro soustavu lineárních nerovnic 3x < 6 < 2x řešenou v .
a) Správně!
Tato soustava nemá žádné řešení.
b) Špatně!
Asi neumíte dělit.
c) Špatně!
Asi jste si popletli znaménka nerovnosti.
7. Určete množinu všech kořenů K pro nerovnici (x + 1)(x + 1) ≤ 0 řešenou v .
a) Správně!
−1je jediný kořen této nerovnice.
b) Špatně!
Třeba pro 0 tato nerovnice neplatí.
c) Špatně!
Zkuste si vyřešit zhlavy příslušnou rovnici (x + 1)(x + 1) = 0.
..:UKONČIT:..
nahoru