ROVNICE
A NEROVNICE

Odkazy a literatura

Odkazy na podobně zaměřené stránky

Všechny odkazy uvedené na těchto stránkách jsou aktuální k době vydání tohoto webu. Bohužel není možné zajistit jejich funkčnost trvale, proto se autor předem omlouvá, pokud po nějaké době přestanou tvůrci odkázaných stránek své weby provozovat, nebo je přesunou na jinou adresu.

Matematika polopatě

.:odkaz:.

Web tvořený Lukášem Havrlantem. Dle autorových slov se jeho stránky snaží být jakousi on-line učebnicí matematiky, kde by neměli mít problém i ti, kteří s matematikou nejsou zrovna kamarádi.

e-Matematika

.:odkaz:.

Webový projekt Petra Husara s dvěma druhy článků. V sekci "Jak řešit" je ukázáno, jak vyřešit konkrétní typ matematického příkladu. Druhá kategorie „Příklady“ pak obsahuje řešené příklady.

Algebraické rovnice

.:odkaz:.

Webová stránka od J. Tichavského obsahuje ve zkratce teorii o řešení lineárních a kvadratických rovnic, ale na rozdíl od ostatních webů pokračuje dál a zabývá se řešením obecných algebraických rovnic.

nahoru

Anglické stránky

Math.com

.:odkaz:.

Stránky Hotmath.com se věnují obsáhlému procvičování různých rovnic a nerovnic.

VirtualMathLab – College Algebra

.:odkaz:.

Rozsáhlý web věnovaný pouze středoškolské algebře s mnoha řešenými příklady, komentovanými videy a testy.

Hotmath

.:odkaz:.

Tento server z oblasti rovnic a nerovnic nabízí velmi pěkné stránky, které jsou ale určeny spíše žákům základních škol.

Odkazy na stránky s navazujícím obsahem

Webové stránky určené pro výuku funkcí na střední škole

.:odkaz:.

Jak již název napovídá slouží tyto stránky k výuce funkcí. Vytvořil je jako diplomovou práci na Katedře didaktiky matematiky MFF UK v roce 2007 Jaroslav Richter. V návaznosti na tuto práci tam můžete najít návody na sestrojení grafů lineárních a kvadratických funkcí stejně jako grafů funkcí s absolutními hodnotami. Ty se pak dají využít při grafickém řešení rovnic a nerovnic.

Komplexní čísla ve výuce matematiky na střední škole s využitím internetu

.:odkaz:.

Webové stránky věnované výuce komplexních čísel na středních školách od Lenky Svobodové (Šilarové) vytvořené jako diplomová práce na Katedře didaktiky matematiky MFF UK v roce 2006. Kromě jiného se podstatně věnují rovnicím řešeným v komplexním oboru a zejména binomické rovnici.

Program pro výuku funkcí ve středoškolské matematice

.:odkaz:.

Program vytvořený Danielem Míčou jako diplomová práce na Katedře didaktiky matematiky MFF UK v roce 2005 pro výuku funkcí na střední škole. Program nejen umí zobrazovat grafy většiny probíraných funkcí, ale umožňuje i dynamickou změnu koeficientů, a tím sledování závislosti tvaru grafu funkce na hodnotě koeficientů. V této práci byl využit jako zdroj všech obrázků grafů kvadratických funkcí pro potřeby grafického řešení kvadratických nerovnic.

Doporučená a použitá literatura

  1. Calda, E.: Rovnice ve škole neřešené. Praha, Prometheus 1995
  2. Fuchs, E., Kubát, J. a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. Praha, Prometheus 2001
  3. Charvát, J., Zhouf J., Boček, L.: Matematika pro gymnázia; Rovnice a nerovnice, 3.vydání. Praha, Prometheus 1999
  4. Janeček, F.: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy; Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Praha, Prometheus 2006
  5. Kotulková, H.:Řešení složitějších úloh na rovnice a nerovnice. Katedra matematiky přírodovědecké fakulty MU, Brno 2006
  6. Kubát, J.: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha, Victoria Publishing 1993
  7. Odvárko, O., Calda, E., Šedivý, J., Židek, S.: Metody řešení matematických úloh. Praha, SPN 1990
  8. Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Praha, Prometheus 1991
    1. nahoru