ROVNICE
A NEROVNICE

Úvod

Než se vrhnete na příklady...

...doporučuji vám si přečíst tuto stránku, abyste věděli jak to tu funguje. Jinak si klidně z levého menu vyberte libovolnou kapitolu z rovnic nebo nerovnic, co vás zajímá, a hurá do práce.

Prostředí webu

Smajlíci

V textu celého webu se můžete setkat se třemi smajlíky: veselý mrkací zoufalý. Jejich výskyt není nahodilý, ale má svůj význam.

Za mrkacím To jsem já – mrkací smajlík!, najdete nějakou poznámka (trik, související termín, či důležitá upozornění) k okolnímu textu. Občas na něj kliknout se vyplatí

Zoufalí smajlíci Nerozumíte-li, najeďte na veselého smajlíka dále. za sebou schovávají další část řešení úlohy, abyste si ji mohli řešit sami v hlavě, nebo na papíře. Pokud jste zoufalí a nevíte jak dál, smajlík vám, po najetí kurzorem myši na něj, napoví. V případě, že ani to nepomůže, klikněte na něj a zobrazí se další část řešení.

Smajlík veselý Je to jednoduché: Objeví-li se smajlík, najeďte na něj myší,
nebo na něj zkuste kliknout. Zobrazí se text poznámky.
se ukazuje na konci všech vyřešených příkladů. Znamená konec řešení a rekapitulaci příkladu, případně upozorní na důležité pasáže, či alternativní postupy.

V sekcích věnovaných opakování, jako jsou testy a kapitoly s úlohami, se ještě setkáte se obrázkem . Ten slouží k odpovídání na zadané otázky. Po kliknutí na tento symbol u možnosti, které je podle vás správná, se vám zobrazí, zda jste odpověděli správně, či nikoliv.

Chápete, jak fungují smajlíci?
NE Nevadí, klikejte na ně a postupně pochopíte.
ANO Tak to nemáme, co řešit.
nahoru

Příklady, úlohy a testy

Zpracované téma na webových stránkách se zabývá řešením rovnic a nerovnic, proto se setkáte na každé stránce s výkladem a mnoha řešenými příklady. Ty jsou většinou doplněny podrobným komentářem, a je na nich vysvětlována nová látka.

Na koncích vybraných kapitol je umístěn oddíl "Úlohy", kde je vždy uvedeno několik rovnic nebo nerovnic, které mají sloužit k vašemu opakování učiva z celé kapitoly. Úlohy jsou sice vyřešeny, ale k jejich řešení se musíte postupně "proklikat" přes smajlíky. Tyto úlohy byste měli zkusit řešit samostatně a postupným "rozklikáváním" pouze kontrolovat váš vlastní postup.

V některých kapitolách jsou umístěny ještě tzv. testíky, které pokládají jednoduché otázky na rovnice, nebo nerovnice porbírané v předchozích kapitolách a nabízejí možnosti odpovědí. I na nich si můžete ověřit vaše chápání probraného učiva.

V celé práci se ještě vyskytují čtyři velké testy, shrnující větší části učiva. Tyto testy jsou časově omezené, bodované a slouží k otestování vašich znalostí z rovnic a nerovnic, na něž se zaměřují. Úlohy v testech jsou většinou s nabízenými možnostmi odpovědí, ale vyskytují se zde i úlohy, které očekávají aktivnější přístup řešitele, proto je vhodné si před jejich začátkem připravit tužku a papír.

nahoru

Ovládací prvky

K navigaci na tomto webu je možné použít tlačítkové menu, které se zobrazuje na každé stránce, kromě titulní, vlevo nahoře. Pokud se zrovna nacházíte na úrovni stránky, kde už není menu vidět, je možné kliknout na ikonku modrá šipka, která se nachází před každým větším nadpisem, a okamžitě se dostanete nahoru. Dále je možné na konci každé stránky použít odkazy na předchozí téma (vlevo) a na následující téma (vpravo), které odkazují na předchozí, nebo následující kapitolu v rámci posloupnosti výkladu. A podobně jako hlavní menu, je možné využit seznam kapitol v patičce každé stránky, které odkazují vždy na titulní stránku vybrané kapitoly.

nahoru

Seznam použitých zkratek a symbolů

zkratka -
- symbol
vysvětlení zkratka -
- symbol
vysvětlení
obor přirozených čísel rce rovnice
obor celých čísel nerce nerovnice
obor reálných čísel fce funkce
záporná reálná čísla konjunkce výroků a, b
reálná kladná čísla s nulou disjunkce výroků a, b
množina A daná výčtem prvků rovnost množin A, B
otevřený interval s krajními body a, b A je podmnožinou B
, polouzavřené intervaly s krajními body a, b sjednocení množin A, B
uzavřený interval s krajními body a, b průnik množin A, B
prázdná množina rozdíl množin A, B
a náleží do množiny M kartézský součin množin A, B
a nenáleží do množiny M
nahoru

O tomto webu

Tento web vznikl na přelomu roků 2008/09, jako diplomová práce na Katedře didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakultě UK, aby studenti českých středních škol mohli na českém webu najít kvalitní učební prostředek pro výuku rovnic a nerovnic. Využívá dlouholetých a ověřených postupů, které jsou předvedeny ve středoškolských učebnicích, autorových zkušeností s výukou tohoto tématu na gymnáziu, ale i interaktivitu a atraktivitu webových stránek. Cílem je poskytnout čtenářům učební materiál v moderní formě, který mohou používat u jakéhokoliv počítače připojeného k internetu.

nahoru

Novinky

27.4.2014 – Opravil jsem několik nefunkčních interních odkazů.

31.10.2013 – Opravil jsem chyby v Testu 3 a v řešeném příkladu soustavy tří rovnic o třech neznámých pomocí Gaussovy eliminační metody. Moc děkuji za upozornění Romaně Soukalové, Janě Gabčanové a Zuzaně Procházkové.

nahoru